100 lat - OSP Czestków PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 06 wrzesień 2016

 
Uroczystość 100 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czestkowie, miała miejsce 14 sierpnia 2016r.  Nad sprawnym przebiegiem uroczystości pieczę sprawował prezes dh Janusz Grącki, który powitał zaproszonych gości, druhów i mieszkańców.
W uroczystości obok władz gminy: Wójta Gminy Buczek Bronisława Weglewskiego, który jest również Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Buczku oraz radnych gminy Buczek uczestniczyli także: posłowie Marek Matuszewski, Piotr Polak i Paweł Bejda, wiceprezes NIK Mieczysław  Łuczak, Dyr. Zarządu Wykonawczego ZG OSP  Wiesław Golański, Dyr Biura Marszałka Woj. Łódzkiego Marcin  Młynarczyk, szefowa Departamentu Funduszy  Rozwoju Obszarów  Wiejskich Maria Kaczorowska, Starosta Pow. Łaskiego - Teresa Wesołowska, Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP dh Wojciech Pokora oraz radni rady powiatu z terenu naszej gminy : Jerzy Gawlik i Grzegorz Dębkowski. Obecni byli też przedstawiciele jednostek powiatowych: PSP, Komendy Policji, organizacji  i stowarzyszeń oraz ponad 100 strażaków – ochotników ze wszystkich Ochotniczych Straży pożarnych z terenu gminy oraz innych jednostek OSP, a także licznie przybyli mieszkańcy naszej Gminy
 Uroczystości obchodów jubileuszu straży rozpoczęły się już w sobotę 13.08.2016r. mszą św. celebrowaną w kściele parafialnym w Buczku w intencji wszystkich strażaków. W wygłoszonej homilii ks proboszcz Rafał Mazurczyk podkreślił między innymi znaczenie OSP dla naszego bezpieczeństwa oraz zachęcał młodych ludzi do wstępowania w szeregi braci strażackiej. Po  mszy nastąpił przemarsz druhów na cmentarz oraz założenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach zmarłych strażaków. Uroczystość niedzielna rozpoczęła się  również uroczystym przemarszem, w takt muzyki marszowej orkiestry GOKiS w Buczku pod dyrekcją Adama Kobalczyka. Przed obeliskiem upamiętniającym  powstanie straży druhowie złożyli kwiaty, a następnie w takt Mazurka Dąbrowskiego wciągnięto flagę państwową na maszt. 
 

 
Dowódca uroczystości dh. Marcin Piętowski-naczelnik OSP oraz dowódca pocztów sztandarowych dh. Czesław Świątek – wiceprezes OSP w Czestkowie po przemarszu dokonali ustawienia szyków poddodziałów reprezentujących jednostki OSP.
Podczas uroczystości jednostka  OSP w Czestkowie  została odznaczona Złotym Znakiem Związku, odznaczenie wręczyli: Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZG OSP  Wiesław Golański oraz Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Łasku dh Wojciech Pokora.
Wysokie odznaczenia otrzymali też wyróżniający się druhowie jednostki. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Nr 204/27/2016 z dnia 21 kwietnia 2016r.  Złotymi Medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie:  Świątek  Czesław, Krakowski Mirosław, Grabarczyk Edward, Kowalski Juliusz. Srebrne Medale Za zasługi dla Pożarnictwa  otrzymali: Niemiec  Marek, Oklejak Stanisław i Trojan Jacek, natomiast Brązowym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa zostali uhonorowani: Borowiecki Michał, Pacuszka Sławomir, Świątek  Paweł, Olszewski Wiktor, Rejmończyk Waldemar, Końcub Robert, Borowiecka Teresa, Kopka Marcin, Wolski Andrzej.
Należy nadmienić także, że podczas uroczystości z okazji Powiatowego Dnia Strażaka w Łasku Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh. Janusz Grącki oraz dh. Robert Klimczak.


 
W uznaniu zasług za dotychczasową wieloletnią służbę na rzecz ochrony  przeciwpożarowej  Listami Pochwalnymi   wyróżnieni zostali druhowie:  Oklejak Jan, Biegański Ryszard, Faryś  Marian, Grącki  Zbigniew.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego  Związku  OSP RP w Łasku  nadało  odznakę  „Strażak Wzorowy” następującym druhom: Olszewska Małgorzata, Świątek  Iwona, Stos  Paulina, Klimczak Robert, Piętowski Marcin, Borowiecki  Rafał, Pabisiak   Sylwester,  Sobala Łukasz,  Badziak  Sylwester,  Kowalski Adrian.
Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Buczku uhonorował też druhów o długim stażu w OSP, odznaki  za wysługę lat otrzymali: Jan Oklejak  - 65 lat, Ryszard Biegański, Zbigniew Grącki  - 45 lat ,  Marian Faryś - 40 lat, Czesław Świątek, Juliusz Kowalski, Edward Grabarczyk, Marek Niemiec,  Michał Borowiecki, Andrzej Mysiak, Mirosław Krakowski,  Stanisław Oklejak, Jędryka  Sławomir - 30lat Andrzej Wolski - 20 lat, Sławomir Pacuszka, Jacek Trojan, Waldemar Rejmończyk, Marcin Kopka - 15 lat, Wiktor Olszewski,  Robert Klimczak, Kamil, Owczarek,  Robert Końcub, Świątek Paweł, Przemysław Felcenloben - 10 lat, Rafał Borowiecki, Łukasz Sobala, Adrian Kowalski  -  5 lat.
 

 
Decyzją Zarzadu OSP w Czestkowie w podziękowaniu za dotychczasowe  wsparcie  i pomoc w rozwoju jednostki,  pamiątkowymi grawerami uhonorowani zostali: Maria Kaczorowska, Bronisław Węglewski,Teresa Kopias, Witold Stępień, Grażyna Łaszkiewicz, Marek Mazur, Henryka Czuba, Artur Bagieński, Wioletta Gorządek, Dariusz Klimczak, Elżbieta Dawicka, Grzegorz Kępa, Teresa Klimczak, Bronisław Laśkiewicz, Mirosław Gorządek,  Zbigniew Broziński, Jan Czuba, Antoni Szczepaniak, Jan Dawicki, Witold Piątek, Czesław Moder,  Rafał Szczepaniak, Ryszard Biegański, Zdzisław Papuga, Dariusz Krakowski, Dariusz Gorządek,  Marian Faryś, Krzysztof Bartczak, Adam Świątek. 
Historii  jednostki o 100-letniej tradycji nie sposób przedstawić w krótkim wystąpieniu, jednakże prezes Janusz Grącki w sposób bardzo syntetyczny przedstawił założycieli, zmiany w OSP na przestrzeni lat, zarówno w wyposażeniu jak i w infrastrukturze,  a za zmiany w ostatnich latach podziękował druhom, społeczności lokalnej, a przede wszystkim Prezesowi Gminnemu OSP i Wójtowi Gminy Buczek Bronisławowi Węglewskiemu za inicjatywę rozbudowy strażnicy, pomoc finansową zarówno z budżetu gminy, jak i wsparcie i zaangażowanie w zdobywaniu środków zewnętrznych.  Hymnem „ Rycerze Floriana”, uroczystą defiladą pododdziałów oraz poświęceniem gruntownie wyremontowanej i rozbudowanej strażnicy zakończono część oficjalną uroczystości. Poświecenia strażnicy w asyście prominętnych gości dokonał kapelan powiatowy strażaków druh ks. Jarosław Wojtal.
 

 
Za trud i wielkie osobiste zaangażowanie na etapie budowy strażnicy wójt Bronisław Weglewski obiecał strażakom z Czestkowa dalszą pomoc, przy  zakupie lekkiego, ale bardzo nowoczesnego samochodu pożarniczego, którego wzór stażacy mogli już zobaczyć podczas uroczystości.  Muzyczną oprawę uroczystości zabezpieczyła orkiestra GOK w Buczku  pod batutą Adama Kobalczyka. 
Jednakże część rozrywkową wypełnił zespół „Lucas” Łukasza Maciejewskiego z wokalistką Anną Stoczkowską. Zespół grał do tańca do późnych godzin nocnych, a goście i mieszkańcy mogli spróbować m.in. smacznej grochówki i innych smakołyków, przygotowanych przez gościnną jednostkę OSP w Czestkowie.
 
wstecz   dalej »
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery