Artykuły wszystkch działów bez obrazków
Święto Truskawki 2007 PDF Drukuj
poniedziałek, 30 lipiec 2007
Od wielu lat, corocznie w ostatni weekend czerwca nasza gmina jest organizatorem Święta Truskawki. Jest to gminne święto podsumowujące zbiory tego szlachetnego, delikatnego i smacznego owocu. Tegoroczne święto odbyło się 24 czerwca na boiskach sportowym ZSPiGP w Buczku.
Podczas Święta Truskawki już od godz. 13 prezentowano literaturę fachową, odbywały się też kiermasze i konkursy. W programie znalazł się również blok imprez artystycznych z udziałem dzieci i młodzieży naszej gminy. Zobaczyliśmy i usłyszeliśmy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Buczkowiacy”, wystąpili przedszkolacy, Zespół „Buczkowianki”, wysłuchaliśmy letnich przebojów. W czasie festynu odbyła się też m.in. loteria fantów OSP. Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpiło o godz. 15.00.
Corocznie gościmy wielu parlamentarzystów, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, a także organizacji społecznych i politycznych różnych szczebli. Zaproszonych gości powitał gospodarz gminy wójt Bronisław Węglewski. Wśród gości obecny był wicemarszałek Sejmu Wojciech Olejniczak, senatorowie Andrzej Owczarek i Bogdan Lisiecki, a także przedstawiciele izb rolniczych oraz władz samorządowych powiatu i sąsiednich gmin.
Od godziny 16.30 występowały zespoły artystyczne GOK, m.in. kabaret „Cudoki”, Orkiestra Dęta, kapela „Nasza”. Odbywały się liczne konkursy, np. picia jogurtu truskawkowego na czas, obieranie truskawek przez gospodynie domowe. Dzieci aż do godz. 20 mogły korzystać z wesołego miasteczka. Starsi konsumowali truskawki i bezpłatną grochówkę. Głównymi atrakcją był występ zespołu „Maxel”, a potem odbył się pokaz sztucznych ogni.
W naszej gminie od lat jest wielu plantatorów truskawek, stąd święto związane z tym szlachetnym owocem wpisało się w kalendarz imprez. Dla wielu ludzi prowadzących niewielkie kilku- bądź kilkunastoarowe plantacje, zbiory truskawek stanowią ważny zastrzyk finansowy w domowym budżecie, ale nie brak u nas większych plantatorów posiadający kilkuhektarowe plantacje. W gminie na prawie 290 hektarach uprawia truskawki ok. 140 plantatorów. Znane są trudności plantatorów ze zbytem tego nietrwałego owocu, dlatego by umożliwić szybki zbyt, wójt B. Węglewski zaprosił ponownie firmę „Agrico” z Łęczycy prowadzącą skup. Punkty skupu uruchomione były również w sąsiednich gminach. Dość wysoka cena truskawki utrzymała się do końca sezonu. W ciągu całego sezonu istniała możliwość skupu ponad 1000 ton truskawek.
Walorem truskawki jest przede wszystkim jej niepowtarzalny aromat. Owoce truskawek są cennym źródłem witaminy A, witamin z grupy B oraz soli mineralnych. Ponadto w ich składzie znajduje się więcej witaminy C (60 mg na 10 g) niż np. w cytrynie, (50 mg). Ich niewątpliwym walorem jest niska wartość kaloryczna. Truskawki pobudzają pracę układu trawiennego i nerek, wzmacniają odporność oraz wspomagają budowę komórek. Zawartość żelaza leczy niedokrwistość, skazę moczową i gruźlicę. Zapraszamy do zwiedzenia migawki zdjęciowej w naszej galerii GMINNY OBIEKTYW
 
lipiec 2007 PDF Drukuj
poniedziałek, 30 lipiec 2007
  • Na ukończeniu są roboty przy konserwacji dróg gminnych: układanie dywaników asfaltowych na odcinkach o długości 6 km w Kowalewie, Józefatowie, Maleni, Sowińcach, Brodni Dolnej i Gucinie. Koszt wykonywanych prac wyniesie 671 581 zł.
  • Trwają prace przy budowie wodociągów w gminie. Termin zakończenia robót przewidywany jest na 30 sierpnia br, koszt wykonywanych prac – 641 681 zł.
  • 16 czerwca br. ruszyły roboty przy modernizacji drogi gminnej w Czestkowie A i drogi dojazdowej w Buczku, ul.Pieńki. Zakończono prace w pierwszej dekadzie lipca br., wartość wykonywanych prac wyniosłai 433 804 zł.
  • Trwają prace przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej dotyczącej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków
  • w Czestkowie B i F. W pierwszym etapie planowane jest wybudowanie 2, 2 km kanalizacji sanitarnej, 56 szt. przyłączy i oczyszczalni ścieków.
 
Zwrot podatku akcyzowego PDF Drukuj
środa, 11 lipiec 2007
Zwrotu podatku akcyzowego, zwanego dalej "zwrotem podatku", zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej "olejem napędowym" przysługuje producentowi rolnemu.
Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku, do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.
Czytaj całość...
 
czerwiec 2007 PDF Drukuj
sobota, 30 czerwiec 2007
Oto garść informacji na temat inwestycji realizowanych aktualnie w gminie Buczek:
  • na ukończeniu są roboty związane z konserwacją dróg gminnych, tj. położenie dywaników asfaltowych na odcinkach dróg o długości 6 km w Kowalewie, Józefatowie, Maleni, Sowińcach, Brodni Dolnej i Gucinie. Koszt wykonywanych prac wyniesie 671 581 zł.
  • Trwają prace przy budowie wodociągów w gminie. Termin zakończenia robót przewidywany jest na 30 sierpnia br.Koszt wykonywanych prac wyniesie 641 681 zł.
  • 16 czerwca br. rozpoczęto modernizację drogi gminnej w Czestkowie A i drogi dojazdowej w Buczku, ul.Pieńki. Przewidywany termin ukończenia prac – pierwsza dekada lipca br. Wartość robót – 433 804 zł
  • Trwają prace przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Czestkowie B i F. W pierwszym etapie budowy planowane jest ułożenie 2, 2 km kanalizacji sanitarnej, wykonanie 56 przyłączy i oczyszczalni ścieków.

 
Nowe programy, nowe zadania PDF Drukuj
sobota, 30 czerwiec 2007
W tym roku rozpoczął się nowy okres programowania, który potrwa do 2013 r. W tym okresie Polska otrzyma z Unii Europejskiej ok. 67 mld euro bezzwrotnej pomocy w ramach funduszy strukturalnych. Pieniądze te pozwolą w znaczący sposób dofinansować wiele zadań i inwestycji, które czekają na realizację. Gmina Buczek przygotowuje się do absorpcji środków zewnętrznych, które umożliwią wykonanie wielu zadań.
W związku z tym powołane zostało stanowisko inspektora ds. pozyskiwania środków europejskich. Zgodnie z Lokalnym Planem Rozwoju do końca 2013 r. na realizację oczekuje wiele zadań, głównie z zakresu rozbudowy oraz poprawy infrastruktury gminy. Do działań priorytetowych zaliczyć należy zakup i montaż ok. 80 przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych. Obecnie trwają prace polegające na ustaleniu zasad użytkowania oraz przekazania oczyszczalni odbiorcom indywidualnym. Potrzeba przeprowadzenia tej inwestycji wynika nie tylko z troski o podniesienie jakości środowiska naturalnego w regionie, ale ma służyć przede wszystkim mieszkańcom gminy niepodłączonym do zbiorczego systemu kanalizacji. Powodzenie powyższej inwestycji pozwoli rozszerzyć ją w kolejnych latach na większą liczbę gospodarstw domowych.
Kolejnym zadaniem o znaczeniu priorytetowym jest zlikwidowanie znajdującego się w gminie składowiska odpadów, które nie spełnia wszystkich wymogów z zakresu ochrony środowiska nałożonych przez Unię Europejską. Obecnie rząd RP oraz poszczególne województwa konsultują z Komisją Europejską zapisy programów operacyjnych, na podstawie których będzie przyznawane dofinansowanie. Z tego też względu prace nad przeprowadzeniem ww. inwestycji ograniczone są do sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej, opracowania studium wykonalności oraz oceny oddziaływania na środowisko naturalne. Zaakceptowanie przez Brukselę dokumentów programowych przedłożonych przez stronę polską, otworzy ostatecznie możliwość ubiegania się o dodatkowe środki, których wysokość może wynieść nawet 85 proc. wartości realizowanej inwestycji.
Obecnie gmina zaangażowana jest w realizację przedsięwzięcia pn. „Edukacja przez sport, języki obce i teatr szansą dla młodzieży wiejskiej” w ramach projektu Nowy Impuls – projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem objęci są uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Buczku, którym zaproponowano zajęcia teatralne (25 osób), naukę języka niemieckiego (22 osoby, 2 razy w tygodniu), zajęcia z zakresu tenisa stołowego (12 osób, 2 razy w tygodniu) oraz zajęcia na basenie podnoszące umiejętności pływania (2 grupy po 15 osób, 2 razy w tygodniu).
Powyższy projekt ma za zadanie aktywizację młodzieży gminy Buczek oraz wyrównywanie szans. Wartość przedsięwzięcia wynosi 41.168,26 zł, z czego dofinansowanie z środków europejskich to 30.872,08 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się 26 marca br. a zakończy się 30 marca 2008 r. Obecnie na zaakceptowanie i realizację oczekują trzy przedsięwzięcia, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży z naszej gminy, których realizatorami będą: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Buczek oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Buczku. Zasadniczym celem owych projektów jest aktywizacja młodych mieszkańców poprzez warsztaty artystyczno-teatralne oraz zajęcia z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Osiągnięte zostaną dzięki temu rezultaty polegające na podniesieniu nie tylko określonych zdolności i umiejętności,
ale przede wszystkim młodzież nauczy się współpracy w grupie i będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania.
Bronisław Węglewski
wójt gminy Buczek


 
maj 2007 PDF Drukuj
środa, 30 maj 2007
►Do połowy maja br. trwały prace przy przebudowie ul. Prostej w Buczku. Koszt wykonanych robót wyniósł 391 962 zł.
► Rozpoczęto roboty przy konserwacji dróg gminnych, tj. ułożeniu dywaników asfaltowych na odcinkach
o długości 6 km – w Kowalewie, Bachorzynie, Józefatowie, Maleni, Słowińcach, Brodni Dolnej i Gucinie. Koszt wykonywanych prac wyniesie 671 581 zł.
►Zbliżają się ku końcowi roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej na ulicy Łąkowej i Głównej Buczku.
►Ogłoszono przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół w gminie Buczek. Termin składania ofert upływa 11 czerwca br.
►Do 30 sierpnia br. układane będą nowe odcinki gminnych wodociągów. Inwestycje te kosztować będą 641 681 zł.
►Na połowę maja br.zaplanowano rozpoczęcie prac przy modernizacji drogi gminnej w Czestkowie A i drogi dojazdowej w Buczku (ul. Pieńki).
 
<< « start < wstecz 91 92 93 94 95 96 97 98 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 941 - 950 z 977
© 2018 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery