Artykuły wszystkch działów bez obrazków
Nowe chodniki PDF Drukuj
czwartek, 01 czerwiec 2006
W środę 31 maja  firma „Dromak” z Poręb koło Zduńskiej Woli  zakończyła budowę chodników w Buczku. Prace  były prowadzone przy ul. Parcela i Osiedle Młodych, gdzie po obu stronach ulicy  położono kostkę o grubości 6 cm koloru szarego na ciągach pieszych i 8 cm na wjazdach – koloru czerwonego. Szerokość ciągu pieszych wynosi 150 cm. Podbudowę tworzy podsypka piaskowa o grubości 10 cm i cementowo-piaskowa – 5cm. Wjazdy są wzmocnione warstwą „chudego” betonu grubości 10 cm. Do końca maja zgodnie z planem zakończono prace, które wykonywały dwie brygady robocze, a nadzorował kierownik budowy Zofia Jankowska. Koszt inwestycji wynosi 147.274 zł. Położonych zostało 1.271 m² chodnika i 755.5 m² wjazdów.
 
Estetyka i funkcjonalność PDF Drukuj
wtorek, 30 maj 2006
Władze i samorząd gminy Buczek równolegle z wydatkowaniem dużych srodków na inwestycje drogowe nie zaniedbują również jednostek podległych gminie.  W minionym roku wyremontowano budynek ośrodka zdrowia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz montując nowe okna, ocieplając, pokrywając nowym tynkiem cały budynek, a także wymieniając rynny i remontując dach. Za kilka miesięcy wraz z przebudową ulicy Prostej poprawi się też możliwość dojazdu i parkowania przed Ośrodkiem Zdrowia, zostanie wybudowany tu parking dla kilkunastu pojazdów.
Czytaj całość...
 
Wspomnienia strażaków z Brodni PDF Drukuj
poniedziałek, 29 maj 2006
Druh Kazimierz Fidyk wstąpił do straży jako 15 letni chłopiec. A należy dodać, że należy do straży od początku jej istnienia w Brodni, czyli od 60 lat. Odebrał też dziś Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP. A oto jak wspomina tamten okres "...
Czytaj całość...
 
60 lat OSP w Brodni PDF Drukuj
sobota, 27 maj 2006
W sobotę 27 maja uroczystą mszą św. odprawioną o godz. 18.00 w kościele parafialnym p.w. Jana Chrzciciela w Buczku rozpoczną się obchody 60-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej W Brodni. Po mszy nastąpi przemarsz na cmentarz i zapalenie zniczy na grobach zmarłych strażaków. Oficjalne uroczystości w Brodni z udziałem zaproszonych gości rozpoczną się w niedzielę 28 maja o godz. 14.00 na terenie OSP. W uroczystościach jubileuszowych wezmą udział przedstawiciele władz i samorządu gminy, powiatu i województwa, a także druhowie z jednostek PSP i OSP.
Ochotnicza Straż Pożarna w Brodni ma już 60 lat, powstała mianowicie w maju 1946r. podczas zebrania wiejskiego. Skupiała na początku 25 miejscowych rolników zatroskanych o bezpieczeństwo swoich domostw i zbiorów. Pierwszym Prezesem OSP w Brodni wybrano Antoniego Ratajczyka, a Naczelnikiem został Antoni Zdrojewski. Nie wiele osób zapewne pamięta okoliczności powstania jednostki przed 60 latami. Jest jednak W OSP w Brodni druh, który należy do straży od momentu jej powstania. Druh Kazimierz Fidyk wstąpił do straży w 1946r.,a nieco krócej, gdyż 50 lat należy do braci strażackiej również Walerian Druch. Aktualnie należy do OSP w Brodni 41 członków, w tym drużyna młodzieżowa, 5 druhów honorowych i 6 członków wspierających. Obecnie prezesem OSP jest druh Robert Bednarek, a naczelnikiem Dawid Pyrek. Jednostka dysponuje lekkim samochodem marki Mercedes Sprinter, ma dwie motopompy i sprzęt podręczny. Przełomowe wydarzenia w życiu jednostki to oddanie w 1964r.nowej strażnicy oraz nadanie w czasie jubileuszu 40-lecia w 1986r.nowego sztandaru z wizerunkiem patrona strażaków św. Floriana. Strażaków z Brodni cechuje ofiarność i profesjonalizm, a także wysoki poziom wyszkolenia. Świadczą o tym wyniki w manewrach, zawodach sportowych i sportowo-pożarniczych. Jednostka działa na trudnym obszarze gminy od wschodu i północy otoczona licznymi lasami i choć nie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego to spełnia ważne zadanie w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim domostwom i gospodarstwom . Widoczne jest też zaangażowanie w dbałość o sprzęt i mienie. Przyjemnie popatrzeć na wyremontowaną i odnowioną strażnicę. Cieszy też fakt, ze coraz więcej młodych, sprawnych ludzi wstępuje w szeregi OSP. Dowodem aktywności strażaków z Brodni są również medale i odznaczenia, którymi zostaną uhonorowani wyróżniający się druhowie w czasie obchodów jubileuszu 60-lecia. W czasie uroczystości nastąpi też oficjalne przekazanie OSP w Brodni i poświęcenie lekkiego samochodu strażackiego zakupionego ze środków budżetu gminy i WFOŚiGW w Łodzi. Do tańca po zakończeniu części oficjalnej zagra zespół Manhatan, a druhowie zadbają też z pewnością o gorące posiłki i napoje.
Z okazji jubileuszu najlepsze życzenia i podziękowania za 60 lat zaszczytnej i ofiarnej służby oraz życzenia dalszych osiągnięć i wytrwałości w służbie społeczności lokalnej składają władze i samorząd Gminy Buczek.
 
Gminny zjazd OSP PDF Drukuj
niedziela, 21 maj 2006
W dniu 20 maja 2006r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się IX Gminny Zjazd Związku OSP W Buczku. W Zjeździe, który zgromadził 31 druhów ze wszystkich gminnych jednostek OSP wzięli również udział wiceprezes WFOŚiGW w Łodzi Jerzy Szmit, starosta łaski Mirosław Szafrański, a także komendant PSP w Łasku st. kpt. Piotr Rudecki i sekretarz ZOP OSP w Łasku st. asp. Marek Okupiński.
W czasie obrad omówiono najważniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania jednostek OSP w zakresie działalności organizacyjnej i ochrony przeciwpożarowej. Podejmowano tematykę szerszej rekrutacji do OSP młodzieży, problemy jednostek z KSRG, sprawy zakupu sprzętu specjalistycznego oraz poprawy wyposażenia strażnic. Druhowie podkreślali też zaangażowanie wójta i samorządu gminnego w poprawę wyposażenia jednostek. Dotyczy to zwłaszcza zakupu w ciągu ostatnich 3 lat sześciu samochodów pożarniczych. W czasie Zjazdu dokonano też wyboru nowego 18 osobowego Zarządu Gminnego OSP RP w Buczku, którego Prezesem jednogłośnie wybrano Wójta Gminy druha Bronisława Weglewskiego. Wiceprezesami zostali Jerzy Pogocki z OSP Malenia i Janusz Grącki z OSP Czestków. Funkcję Komendanta Gminnego pełni druh Jerzy Pniewski, a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został druh Andrzej Kłos. Nowy Prezes dziękując za wybór przedstawił zasady finansowania jednostek w najbliższej przyszłości, zobowiązał się również do systematycznego doposażania pozostałych jednostek w wozy strażackie. Na wniosek Prezesa Bronisława Węglewskiego Zjazd podjął uchwałę o uhonorowaniu dotychczasowego Prezesa Adama Modera tytułem Prezesa honorowego. Delegatami na Zjazd Powiatowy zostali: Prezes druh Bronisław Węglewski oraz dwaj wiceprezesi Jerzy Pogocki i Janusz Grącki. Wszyscy druhowie dziękując nowemu Prezesowi za dotychczasową pomoc i skuteczne działania na rzecz rozwoju OSP, wyrażali nadzieję, że dotychczasowy dobry klimat w samorządzie i personalne zaangażowanie Wójta dla straży zostaną utrzymane.
 
Wiosenne inwestycje PDF Drukuj
niedziela, 09 kwiecień 2006
Na wiosnę po uchwaleniu budżetu na nowy rok władze gminy podjęły już prace remontowe i inwestycyjne, które uniemożliwiały dotychczas warunki pogodowe. W dniu 10 kwietnia firma „Dromak” z Poręb koło Zduńskiej Woli rozpoczęła budowę chodników w Buczku. Prace rozpoczęto przy ul. Parcela, gdzie po obu stronach ulicy będzie kostka o grubości 6 cm koloru szarego na ciągach pieszych i 8 cm na wjazdach – koloru czerwonego. Szerokość ciągu pieszych wynosi 150 cm. Po Świętach Wielkanocnych kontynuowane będą prace na ul. Parcela i Osiedle Młodych.
Podbudowę tworzy podsypka piaskowa o grubości 10 cm i cementowo-piaskowa – 5cm. Wjazdy są wzmocnione warstwą „chudego” betonu grubości 10 cm. Do końca maja planuje się zakończenie prac, które wykonują dwie brygady robocze, a nadzoruje kierownik budowy Zofia Jankowska. Koszt inwestycji wynosi 147.274 zł. Położonych zostanie 1.271 m² chodnika i 755.5 m² wjazdów. Trwa dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach przy ul. Zielonej. Zamontowane zostanie 5 lamp energooszczędnych o mocy po 70 W. Dziewięć lamp o tych samych parametrach zamontowano już również przy ul. Spacerowej, Topolowej i Wschodniej w Buczku. Wykonywany jest też projekt przebudowy części ul. Prostej, planuje się tu budowę chodników i nowej nawierzchni. Od skrzyżowania z drogą wojewódzką (obok GOK-u) do ul. Osiedle Młodych będzie rozszerzona droga do 6m. z obustronnym chodnikiem. Chodnik będzie też zbudowany na ul. Prostej na odcinku od ul Południowej do Osiedla Młodych. Przed Ośrodkiem Zdrowia powstanie parking dla pojazdów. W najbliższym czasie rozpoczną się prace nad przedłużeniem oświetlenia ulicznego w Maleni - Strupinach, gdzie zamontowane zostaną 4 lampy. Wójt Gminy przeprasza za utrudnienia w ruchu lokalnym związane z wykonywaniem inwestycji.
 
<< « start < wstecz 91 92 93 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 911 - 920 z 926
© 2018 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery