Artykuły wszystkch działów bez obrazków
maj 2007 PDF Drukuj
środa, 30 maj 2007
►Do połowy maja br. trwały prace przy przebudowie ul. Prostej w Buczku. Koszt wykonanych robót wyniósł 391 962 zł.
► Rozpoczęto roboty przy konserwacji dróg gminnych, tj. ułożeniu dywaników asfaltowych na odcinkach
o długości 6 km – w Kowalewie, Bachorzynie, Józefatowie, Maleni, Słowińcach, Brodni Dolnej i Gucinie. Koszt wykonywanych prac wyniesie 671 581 zł.
►Zbliżają się ku końcowi roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej na ulicy Łąkowej i Głównej Buczku.
►Ogłoszono przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół w gminie Buczek. Termin składania ofert upływa 11 czerwca br.
►Do 30 sierpnia br. układane będą nowe odcinki gminnych wodociągów. Inwestycje te kosztować będą 641 681 zł.
►Na połowę maja br.zaplanowano rozpoczęcie prac przy modernizacji drogi gminnej w Czestkowie A i drogi dojazdowej w Buczku (ul. Pieńki).
 
"Granica" pomaga PDF Drukuj
środa, 30 maj 2007
 Regionalny Ośrodek Pomocy „Granica” w Brodni powstał 12 lipca 2005 r. Funkcjonuje w strukturach organizacji pozarządowej – Stowarzyszenia Abstynentów „Granica”, której inicjatorem i pomysłodawcą jest Marek Skrzymowski – uczeń i przyjaciel nieżyjącego już Marka Kotańskiego – naszego patrona,  jednego z największych Polaków, którego idea, nauki i motto „Daj siebie innym” jest podstawą i fundamentem naszego Stowarzyszenia.
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia, a także kierownicy ośrodków pracują na zasadzie wolontariatu, czyli nieodpłatnie. Motywuje ich powołanie i pasja chęci pomagania najbardziej potrzebującym. Kierownikiem Regionalnego Ośrodka Pomocy „Granica” w Brodni jest Katarzyna Kowalska. Celem i zadaniem tej placówki jest skuteczna i szybka pomoc poprzez przeciwdziałanie oraz ograniczanie elementów patologii społecznej, takiej jak uzależnienia,bezdomność, agresja i przemoc w rodzinie, a także wdrażanie skutecznych metod zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby alkoholowej oraz używania innych środków psychoaktywnych, pomoc w powrocie do społeczeństwa osobom, które zaprzestały używania środków psychoaktywnych, upowszechnienie wiedzy o społecznych i psychologicznych kosztach oraz skutkach uzależnień.
Czytaj całość...
 
kwiecień 2007 PDF Drukuj
poniedziałek, 30 kwiecień 2007
  • Firma „Wadri” kończy już prace przy chodniku na ul. Osiedle Młodych, a wkrótce położona będzie też druga warstwa sfaltu na odcinku ok. 500 m na ul. Prostej. Wartość całej inwestycji wynosi ok. 440 000 zł.
  •  W marcu odbył się przetarg na wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową dróg gminnych: Buczek ul. Pieńki i Czestków A – Dąbrówka. Wymienione inwestycje za sumę około 440.000 zł zostaną wykonane na odcinku długości 2,7 km.
  •  W marcu na przeglądzie chórów seniorskich w Sieradzu nowy, ciekawy repertuar wokalny
  • zaprezentował Chór „Bogoria”, działający przy GOKiS w Buczku.
  • W wojewódzkich eliminacjach zespołów wokalnych do konkursu w Opolu wziął udział kabaret „Cudoki”. O szczegółach działalności kabaretu w innym artykule. W dalszym ciągu trwają prace ostatniego etapu wodociągowania gminy, który zakończy się w końcu czerwca bieżącego roku, wartość inwestycji -  660 000 zł.
  • Przed Świętami Wielkanocnymi odbył się przetarg na wykonanie nakładek asfaltowych w miejscowościach : Bachorzyn, Kowalew, Józefatów, Malenia – Sowińce, Brodnia – Gucin. Wartość zaplanowanych prac wynosi ok. 700.000 zł (na drogach długości 6,5 km).
 
Parafia - naszą wizytówką PDF Drukuj
niedziela, 29 kwiecień 2007
Takie hasło zdaje się przyświecać księżom i mieszkańcom gminy Buczek. Coraz piękniej wygląda otoczenie naszego kościoła parafi alnego. uż w przeddzień drugiej rocznicy śmierci naszego Papieża mogliśmy podziwiać piękny pomnik poświęcony pamięci Jana Pawła II. zeźba przedstawiająca postać Papieża naturalnej wielkości (178 cm) wykonana została z granitu naturalnego o jasnej barwie. Inicjatorami  sponsorami budowy pomnika byli: Daniel Błoński i Bronisław Węglewski z rodzinami.
Czytaj całość...
 
Historia parafii PDF Drukuj
sobota, 28 kwiecień 2007
Parafi a rzymskokatolicka oraz kościół parafi alny św. Jana Chrzciciela w Buczku mają piękną i bogatą historię. Parafi a powstała już w XIV w., na początku znajdowała się w dekanacie szadkowskim archidiakonatu uniejowskiego w archidiecezji gnieźnieńskiej. W 1386 r. wiadomość o kościele pojawia się po raz pierwszy w źródłach pisanych.
Czytaj całość...
 
Kabaret "Cudoki" w Łodzi PDF Drukuj
czwartek, 26 kwiecień 2007
 W marcu kabaret „Cudoki” wziął udział w łódzkich eliminacjach najlepszych zespołów wokalnych do konkursu piosenki „Debiuty Opolskie 2007”. Nasz zespół kabaretowy nie zakwalifikował się wprawdzie do Opola, ale fragmenty jego programu zobaczymy w połowie kwietnia w I programie TVP programie muzycznym „Kogutto”, jak i w Łódzkiej TVP Regionalnej. W konkursie, który cechował wysoki poziom artystyczny, rywalizowało 45 zespołów wokalnych z całego województwa.
 Lider zespołu Krzysztof Kędrak twierdzi, że to był dla całego zespołu bardzo ważny występ, którego efektem były nowe doświadczenia artystyczne oraz kontakty z innymi zespołami i ośrodkami kultury muzycznej.
Kabaret działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku.  
Kabaret ,,Cudoki ” powstał z grupy ostatkowych przebierańców z Czestkowa F zwanym ,,Fajnym”, która od kilku lat organizowana przez Krzysztofa Kędraka uaktywniała się na koniec karnawału ,,nawiedzając” mieszkańców Czestkowa A, B i F, Brodni, Wilkowi i Woli Buczkowskiej. Przez te lata przebierańcami było prawie 20 osób, które z różnych przyczyn kończyły działalność w grupie. 
Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 91 92 93 94 95 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 911 - 920 z 942
© 2018 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery