Artykuły wszystkch działów bez obrazków
Dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym PDF Drukuj
piątek, 15 marzec 2019

„DZIEŃ OTWARTY” W URZĘDZIE SKARBOWYM W ŁASKU

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku serdecznie zaprasza na "Dzień Otwarty", który zostanie zorganizowany w siedzibie tut. Urzędu w sobotę, 23 marca 2019 r.
w godzinach 9.00 - 13.00.
Pełniący dyżur pracownicy Urzędu będą służyć pomocą i informacją w zakresie rozliczania i wypełniania zeznań podatkowych za 2018 r.
W tym dniu podatnicy będą mogli złożyć zeznanie roczne poprzez usługę Twój e-PIT lub wysłać je przez Internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.
Serdecznie zapraszamy!
 
Dzień Kobiet w Buczku PDF Drukuj
wtorek, 12 marzec 2019
 
 
9 marca 2019 roku w Hali Sportowej w Buczku odbył się uroczysty koncert z okazji Święta Kobiet. Panie przywitał Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Zieliński. Życzenia dla wszystkich Pań złożył Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski oraz Wicestarosta Łaski Teresa Wesołowska.
Pierwsza wystąpiła orkiestra dęta z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku. Zagrała utwory : New York, New York, Raindrops keep falling on my head, May Way, What a wonderful world, Hey Jude, You raise me up, Samba for Band. Program orkiestry przygotował kapelmistrz Adam Kobalczyk. 
 
Czytaj całość...
 
Zebranie sprawozdawcze OSP w Maleni PDF Drukuj
wtorek, 12 marzec 2019

 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Maleni  w dniu 2 marca 2019r. podsumowała swoją działalność z minionego roku.  Jak co roku w zebraniu wzięła udział Pani  Teresa Wesołowska – Wicestarosta Łaski i Honorowy Obywatel Gminy Buczek, wśród gości był również gospodarz Gminy Wójt Bronisław Węglewski z małżonką, Sekretarz Gminy Zenona Romankiewicz,  radni  i mieszkańcy sołectwa.
 
Czytaj całość...
 
Nowe Koło Gospodyń Wiejskich w Gminie Buczek PDF Drukuj
wtorek, 12 marzec 2019

 
W sołectwie Sycanów  powstało nowe Koło Gospodyń Wiejskich Sycanów Dąbrowa. Aktywność Koła rozpoczęła się od spotkań koleżeńskich i przerodziła się w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Koło Gospodyń obecnie liczy 24 członkinie. Przewodniczącą Koła jest Pani Barbara Michalak.
 
Czytaj całość...
 
Wójt Gminy Buczek ogłasza nabór na wolne stanowisko PDF Drukuj
środa, 06 marzec 2019
Wójt Gminy Buczek ogłasza nabór na wolne stanowisko
       Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku

1.Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.);
- staż pracy: 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej;
- znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego, ochrony danych osobowych;
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.
 
 
Czytaj całość...
 
Zimowiska w Białym Dunajcu PDF Drukuj
środa, 06 marzec 2019

 
„Góry zimą są piękne” stwierdziły dzieci z Buczku na krańcach „Zakopianki” patrząc na ogromne białe wierzchołki rysujące się na widnokręgu.  Ferie to okres aktywnego wypoczynku od obowiązków szkolnych, to czas kiedy można poznać nowych kolegów, często z innych województw, poznać nowe zabawy, zobaczyć miejsca czasem znane tylko z telewizji. Wszystkie te warunki spełnił feryjny wyjazd na 10-dniowe zimowiska do Białego Dunajca. Dzieci z Buczku, Burzenina, Wielunia, Wieruszowa i Zdun w woj. łódzkim, a także z woj. lubelskiego wypoczywały w ośrodku „Bernadeta” , gdzie spędziły pełne atrakcji ferie. Zimowiska  sfinansowane zostały  głównie  ze środków Funduszu Składkowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  w części ze środków budżetowych gminy Buczek i opłat rodziców. Organizatorem wyjazdu był  Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników w Warszawie.  
 
Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 10 z 1037

HARMONOGRAMY WYWOZU

Harmonogramy na 2019
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery