Ogłoszenia
Informacja o wydawaniu bezpłatnej żywności PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 05 kwiecień 2019
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje, że w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczku (ul. Szkolna 1), w dniu 10 marca 2019r. /środa/ w godzinach 9:00 – 14:00 odbędzie się wydawanie bezpłatnej żywności
dla mieszkańców gminy Buczek z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018.
Osoby uprawnione proszone są o zgłoszenie się w wyznaczonym terminie po odbiór żywności.

 
Nabory PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
piątek, 29 marzec 2019
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019
 
Zakres tematyczny operacji:
Wspieramy przedsiębiorczość (Rozwój działalności gospodarczej – utrzymanie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw)
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2019
 
 Zakres tematyczny operacji:
Wspieramy przedsiębiorczość (Rozwój działalności gospodarczej – wspieramy tworzenie i rozwój firm)
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2019
 
Zakres tematyczny operacji:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 
 
Wójt Gminy Buczek ogłasza nabór na wolne stanowisko PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
środa, 06 marzec 2019
Wójt Gminy Buczek ogłasza nabór na wolne stanowisko
       Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczku

1.Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.);
- staż pracy: 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej;
- znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego, ochrony danych osobowych;
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.
 
 
Czytaj całość...
 
Ogłoszenie PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
wtorek, 29 styczeń 2019

Uwaga Rolnicy !!!

Biuro Powiatowe  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łasku informuje, iż ogłasza się nabór uczestników na szkolenie z zakresu:

"stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie" tzw. szkolenie chemizacyjne.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą o ochronie roślin i zasadami wzajemnej zgodności osoba wykonująca zabiegi ochrony roślin za pomocą środków ochrony roślin musi posiadać specjalistyczną wiedzę potwierdzoną zaświadczeniem  o ukończeniu szkolenia, które to zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w 11 lutego 2019 roku w Urzędzie Gminy w Buczku  o godz. 9.00.


Chętnych prosi się o zgłoszenie telefoniczne bądź osobiste w dniach  od poniedziałku do środy:
Biura Powiatowego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łasku ul. Narutowicza 17, tel. 510-474-871.
Opłata za kurs wynosi 100 zł  (wpłata na kursie).
Na szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie notatnik rolnika-ewidencja zabiegów ochrony roślin.      
Liczba miejsc ograniczona.              

       Z wyrazami szacunku
                                                                              
                                                                                                    Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego
                                                                                                 Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
                                                                                                                
                                 Bronisław Węglewski

 
Wójt Gminy Buczek w sprawie nowych zasad segregacji i odbioru odpadów PDF Drukuj
Napisał: redakcja UG Buczek   
sobota, 05 styczeń 2019
Szanowni Mieszkańcy Gminy Buczek
 
W grudniu ubiegłego roku odbył się przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 
Przetarg wygrała nowa firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa, która złożyła najtańszą ofertę, ale okazało się, że oferta ta jest o 250% wyższa od dotychczasowej. Przyjmując tą ofertę opłata  za odpady komunalne musiałaby wynosić 21,30 od osoby za segregację .
Jednakże Rada Gminy na sesji w dniu 18 grudnia ubiegłego roku przychyliła się do mojej propozycji obniżenia opłaty do kwoty 10zł od osoby (odpady segregowane) przy czym gmina dołoży do każdego mieszkańca 11,30 zł a będzie to i tak duży wydatek dla gminy.
    
Stosowna uchwała w tym zakresie została podjęta i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod pozycją 6338, która obowiązuje od 1 stycznia 2019.
    
     Wójt Gminy Buczek
     Bronisław Węglewski
 
 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 9 z 15
© 2019 Gmina Buczek - www.buczek.org.pl
Joomla! 1.0.15 PL by JoomlaPL.com Team | eHost.pl: Hosting, serwery